Региона

Учители от ДГ „Слънце” участваха в ХХ Областна конференция по предучилищно и училищно образование

Плевен традиционно се проведе ХХ Областна конференция по предучилищно и училищно образование „ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО- ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ”.

Учители от ДГ „Слънце” участваха като презентираха добър педагогически опит. Госпожа Севдие Алиева сподели с колегията дейности по eTwinning проект на тема „Азбука на здравето”, осъществен с партньори от страната и чужбина, а госпожа Катя Ганчева- реализиран проект по Еразъм+ на екологична тема „Заедно за по- добро бъдеще” с колеги от ДГ”Слънце”.

В заключителната част на конференцията, организаторите изразиха удовлетворение от това, че за поредна година образователните институции от област Плевен показват висок професионализъм, иновации и креативност, и изказаха благодарност към всички участници.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest