Училищата в Асеновградско – на ротационен принцип на обучение

Община Асеновград информира, че съгласно въведените противоепидемични мерки и издадените от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването заповеди, се въвежда обучение на ротационен принцип (присъствено и от разстояние в електронна среда) във всички учебни заведения в Асеновградско.

От днес, 22.10.21 г. до 04.11.21 г., включително, обучителният процес ще се осъществява съгласно изготвен от директорите на училищата график и утвърден от образователното министерство. Една част от учениците ще учат присъствено в периода от 22.10.21 г. до 28.10.21 г., а останалите – от 29.10.21 г. до 04.11.21 г. Оставащите в клас 50% ученици следва да спазват стриктно насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и детските градини.

Pin It on Pinterest