Региона

Учениците от ЧОУ „Слънчев лъч“ научиха как се пречистват отпадъчните води на град Пловдив

По повод Световния ден на водата учениците от пети, шести и седми клас от Частно основно училище „Слънчев лъч“ разгледаха Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) в Пловдив – най-модерното подобно съоръжение в България.

Посещението бе организирано със съдействието на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив), а в ролята на домакин беше усмихнатият и отдаден на работата си екип на „ВиК“ ЕООД – Пловдив.

Ръководителят на ГПСОВ – Пловдив, инж. Николай Михалков, посрещна любопитните ученици и им представи по достъпен и интересен начин процеса на пречистването на отпадъчните води и неговото значение и важност за благосъстоянието на цялото общество и ползите за околната среда. Благодарение на извършените реконструкции на сложното хидротехническо съоръжение, съвременната база, апаратура и най-нови технологии в съответствие с всички изисквания, поставени от европейското екозаконодателство, пречистената отпадъчна вода от канализацията на Пловдив и околните села се зауства в река Марица с такова качество, което е безопасно за водните обитатели и хората.

На децата беше предоставена възможността да разгледат микробиологичната лаборатория на ГПСОВ – Пловдив. Те се впечатлиха изключително много да наблюдават под микроскоп водна проба от отпадъчни води и организмите в нея.

Учителите Пенка Иванова и Йордан Лулин също останаха удовлетворени от учебното посещение. Те са уверени, че техните възпитаници вече разбират в дълбочина както процеса на пречистване, така и значението на водата като най-ценен ресурс.

„Осъзнаването на важността от изграждането на навици и отношение, свързани с опазването на природата и в частност водата е един от приоритетите на ЧОУ „Слънчев лъч“, споделя г-жа Иванова. За да запали интереса на възпитаниците си, тя представя философски темата за кръговрата на водата пред тях: “Всичко се върти”, е казал някога мъдрецът. Това важи особено много и за водата и нейния вечен кръговрат. Водата е стара, колкото света – същата вода, която тече от нашите кранове, е водата, която са пили динозаврите, в която някой се е къпал преди 100 години, която миналата есен се е стичала след дъжда в канавката и от която ежедневно се нуждаем, за да задоволим разнообразните си нужди. Длъжни сме да я опазваме и пречистваме, защото тя ще бъде тук, дори след като нас вече ни няма“

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest