Региона

Ученици от пет училища във Велико Търново посетиха съдебната палата

Около 150 ученици от общо пет училища посетиха Съдебната палата във Велико Търново в проведената на 31.05.2024 г. традиционна инициатива „Ден на отворените врати“.

Мероприятието бе открито с встъпителни речи от съдия Янко Янев, административен ръководител и председател на Апелативен съд-Велико Търново и от прокурор Димитър Лещаков от Апелативна прокуратура-Велико Търново.

„Днешната инициатива няма амбициозната цел да ви даде цялото необходимо знание по отношение на работата на съдебната власт. Надявам се обаче тя да бъде една стъпка към нея, една възможност да получите поне най-важната информация, а може би и ще събуди вашият интерес и любопитство да научите повече впоследствие“, заяви съдия Янев пред младите хора, като ги призова да бъдат активни в рамките на инициативата, за да бъде тя максимално полезна за тях. „Сигурен съм, че имате много въпроси и се надявам да ги задавате. За всички нас тук е удоволствие да ви съдействаме колкото се може повече, защото ние знаем, че вие сте нашето бъдеще. Разчитаме, че един ден ще тръгнете и вие по нашия път и се надявам да разберете днес, че тук работят обикновени хора и се стараем всичко да върви по един правилен път”.

Председателят на Апелативен съд-Велико Търново, съдия Янко Янев и прокурор Цветан Маринов от Апелативна прокуратура-Велико Търново посрещнаха най-малките от гостите в Деня на отворените врати – седмокласници от Основно училище „П. Р. Славейков“. Съдия Янев ги запозна със структурата на съдебната власт в страната, различните видове съдилища и делата, които се разглеждат в тях, със страните в съдебните процеси, с професията на съдията и необходимите стъпки, които трябва да се извървят, за да се заеме магистратска длъжност. Прокурор Маринов обясни на учениците основните принципи на наказателния процес, разказа им за различните видове престъпления, по отношение на които са уязвими на тяхната възраст, както и за наказателната отговорност при непълнолетните лица. Учениците получиха отговори на редица свои въпроси свързани с реда за провеждане на съдебните процеси, с размера на наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни лица, къде се изтърпяват тези наказания и др.

По същото време, ученици от и СУ „Вела Благоева“ и СУ „Емилиян Станев” участваха в среща-дискусия със съдия Димо Колев от Окръжен съд-Велико Търново, прокурор Калина Кръстева от Районна прокуратура-Велико Търново и следовател Теменужка Атанасова от Окръжен следствен отдел. Магистратите запознаха младежите с основните функции на съдебната власт, с видовете дела, разглеждани в съдилищата, с това как да постъпват ако станат жертва на престъпления и какви права имат, с опасностите в интернет-пространството, от употребата на наркотици и др. Учениците се интересуваха живо от различни аспекти от работата на съдията, прокурора и следователя, от това кои са били техните най-тежки случаи и какви са лесните и трудните неща в професиите им.

Възпитаниците на ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ , както и техни връстници от специалност „Съдебна администрация“ от СПГИ „Д-р Петър Аладжов“ се включиха в срещи-дискусии с участието на съдия Младен Димитров, председател на Районен съд-Велико Търново, съдия Кирил Хаджитанев, зам.-председател на Районен съд-Велико Търново, прокурорите Виктория Георгиева и Георги Георгиев от Районна прокуратура-Велико Търново и следователите Людмил Маноилов и Захари Георгиев от Окръжен следствен отдел. Магистратите ги запознаха със структурата и функциите на съдебната власт, с ролята и значението на Конституцията и с различни аспекти на своята професия. От своя страна, учениците проявиха изключително висока активност в срещите, задаваха множество конкретни въпроси по отношение на законите и правораздаването, свързани с реални житейски ситуации, в които биха могли да изпаднат. Младите хора получиха отговори на свои питания свързани с института на неизбежната отбрана, гражданския арест, защитата на неприкосновеността на личния живот, за различните опасности свързани с интернет-пространството и престъпленията, свързани с употребата и разпространението на наркотици. 

Ученици от профилираните паралелки с изучаване на Право и журналистика в ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ упражниха своите журналистически умения, като взеха интервю от председателя на Районен съд-Велико Търново съдия Младен Димитров, включващо въпроси за неговата работа като ръководител на съда, за решението да стане съдия, за най-запомнящото се дело, по което е правораздавал и дали пречи работата му на личния живот.

Всички участници в инициативата се включиха и в опознавателен тур на службите на съдилищата и на прокуратурата, като бяха запознати от съдебните администратори с работата на съдебните служители, с процедурите, които се извършват в отделните служби и да получат отговори на своите въпроси, свързани с работата на съдебната администрация. Те имаха възможност да видят и специализираната зала за изслушване на деца в Районен съд-Велико Търново.

Учениците от петте учебни заведения, посетили Съдебната палата в Деня на отворените врати получиха и специални грамоти за своето участие в инициативата.

Както и в предишни години, посетителите в Деня на отворените врати имаха възможност да разгледат и сбирки от стари книжа, документи и дела, съхранявани в архивите на трите съдилища в Съдебната палата.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest