Региона

Ученици от екоклуб „Изследователи“ създадоха видеопослания за Деня на Земята

             В Деня на Земята, 22 април, членовете на ученическия клуб „Изследователи“ при пловдивското СУ „Димитър Матевски“ представиха свои видеопослания на български, английски и испански език по темата за опазване на нашата планета.

            Учениците се готвиха за събитието повече от месец, след като екипът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) отправи предизвикателството към тях. Младите природолюбители се трудиха неуморно, като систематично събираха информация за най-актуални проблеми на околната среда, дискутираха я разпалено помежду си, със своите учители и родители, обмисляха кой е най-удачният начин да я представят.

            Видеата са резултат от ангажираността на учениците за разпространение на посланието за важността на опазването на околната среда. Те касаят теми като замърсяването с пластмасови и други битови отпадъци и вредата им върху човешкото здраве, чистотата на атмосферния въздух и водните обекти, шумовото замърсяване, заплахите за биоразнообразието в съвремието, рисковете за природата и хората от климатичните промени. Предстои да бъдат разпространени в интернет по подходящ начин, така че да достигнат до по-голяма аудитория.

Визуалните творби бяха прожектирани в Информационния център на РИОСВ – Пловдив пред директора и служители на екоинспекцията, учителите Богдана Андонова, Милена Попова и Гергана Мургова. Като участници в събитието се присъединиха и активистите от движение „Да спасим почвата“, които запознаха младите хора с идеите си за разрешаване на почвената криза чрез обединяване на хора от цял свят, които да се застъпят за здравето на почвата като  подкрепят лидерите на всички държави да въведат национални политики и действия към увеличаването на органичното съдържание в обработаемата почва.

След прожекцията се състоя церемония по награждаване на най-добрите репортажи.  За положените от младите изследователи усилия за възпитание и мотивиране на обществото за активност в борбата за опазването на нашата планета учениците получиха грамоти, тематични предметни награди и информационни материали.

Директорката на пловдивското школо Мариана Златанска е горда с извънкласните занимания и постиженията на своите възпитаници: „Проектът на клуба „Изследователи“ има за цел да вдъхнови и мотивира учениците да действат за опазването на околната среда, като използват съвременни медии като видео формат за разпространение на информацията. Видеата съчетават креативност, научни факти, лични позиции и ангажименти, които правят силно впечатление на зрителите и ги привличат към темата за опазване на нашата планета“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest