Региона

Ученически конкурс за рисунка „Дъга на толерантността“ – Силистра 2024 г.

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“

ОТДЕЛ „КУЛТУРА“

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – СИЛИСТРА

ОРГАНИЗИРАТ

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА

“ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА” – СИЛИСТРА

През 2024 година конкурсът се посвещава на традициите – културно богатство, извор на ценности, мъдрост и добруване.

Теми:

„Пролетни празници и обичаи в България“

„Български народни носии и носии на етносите в родния край“

І. Цел на конкурса е:

– Неповторимо и необятно е културното богатство на България. Традициите ни са цветни, завладяващи и неповторими. Съхранението и предаването им от поколение на поколение е израз на идентичност, съприкосновение с красивото в живота, урок по човечност и добродетели. Целта на конкурса е да се повиши интересът на младите хора към изкуството, към българските традиции, наравно с тези на етносите – културно мноогообразие и пъстрота на багри, обредност и празници. Пролетта е в обредите на всички етноси, живеещи в Крайдунавска Добруджа и техните обичаи са тясно вплетени в народното творчество. Българските народни носии и носиите на етносите са символ на здраве, плодородие, памет и ценности. Чрез изкуство младите хора ще открият общите елементи в традициите и културата на различните етноси в България, ще изразят своите познания и виждания за разбирателство, търпимост и уважение и ще укрепи у тях чувството за принадлежност към българската нация.

ІІ. Жанр: рисунка

ІІІ. Условия за участие:

Всяко дете може да представи до два броя рисунки, като се позволява да използват всички видове живописни техники върху картон с размер А3;

– Използваните материали са без ограничение;

– На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:

 трите имена на автора /кой клас е, адрес, училище, телефон за връзка/;

 заглавие на рисунката;

 име на учителя, телефон за контакт и e-mail;

 всяка рисунка да е придружена с текст, който да съдържа кратко

описание на творбата и послание /прикрепени на гърба на рисунката/.

Възрастови групи:

– Първа група – от 1 – 4 клас;

– Втора група – 5 – 8 клас;

– Трета група – 9 – 12 клас.

Краен срок за получаване на творбите:

29 март 2024 г.

Информация за отчитането на конкурса ще бъде публикувана допълнително на сайта на Община Силистра.

Творбите изпращайте или предавайте на адрес:

гр. Силистра – 7500

Община Силистра

ул. Симеон Велики 33, ІІІ етаж, стая 321А или 321

За ученическия конкурс за рисунка „Дъга на толерантността”

Телефони за информация: 086/816 258, nu22@abv.bg

Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 рисунки.

Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще излъчи първа, втора и трета награда.

Авторите на отличените рисунки получават грамоти и предметни награди.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ Е БОГАТСТВО!

ТОЛЕРАНТНОСТТА Е ВДЪХНОВЕНИЕ!

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest