ТУ – Габрово ще приема студенти с оценки от матурите

Технически университет – Габрово ще приема студенти с резултати от държавните зрелостни изпити през учебната 2021-2022 година.

Кандидатите, завършили средното си образование след 2008 г., могат да се явят с оценките от матурите по математика, физика и астрономия, български език и литература, география и икономика, история и цивилизация и по предметен цикъл философия.

Оценките от държавните изпити за придобита степен на професионална квалификация или защита на дипломна работа също ще могат да се използват при кандидатстване съгласно изискванията на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Специалностите, за които оценката от зрелостните изпити по изброените дисциплини ще замени оценката от конкурсен изпит в ТУ – Габрово, са 17 на брой в бакалавърските програми и 4 за степен „професионален бакалавър“.

Кандидат-студентите, участвали в национални олимпиади и състезания, се приемат без конкурсен изпит с резултатите за оценка по специфична скала, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата.

Таксите по всички специалности за новоприетите студенти в университета запазват размерите си от миналата година. Така се осигурява достъпно обучение за младите хора, а това е една от основните политики на ТУ – Габрово през годините. Част от специалностите, по които ще се реализира прием, са изцяло освободени от заплащане на такси.

Предварителните изпити по математика, български език и литература, география и общотехническа подготовка ще се проведат на 27 февруари, 27 март, 24 април и 29 май 2021 г. Конкурсните изпити са предвидени за 1 и 2 юли. Заради епидемичната обстановка от миналата година ТУ – Габрово предлага възможност за онлайн изпити и записване.

Информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити през 2021 г. по специалности е публикувана на следния линк – Технически университет – Габрово.

Всичко за кандидатстудентската кампания на ТУ – Габрово и Технически колеж – Ловеч можете да научите на https://www.tugab.bg/priem/kandidatstudentski-priem.

Pin It on Pinterest