Тринадесетото заседание на Общински съвет – Ловеч, се свиква на 27 август

Тринадесетото заседание на Общински съвет – Ловеч, се свиква на 27 август /четвъртък/ 2020 година от 10,00 ч.

Това обяви председателят Петър Цолов в края на днешното заседание, на основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. В проекто –дневния ред влизат следните точки:

Отчет на работата на ОбС Ловеч и неговите комисии за първото шестмесечие на 2020 година, както и отчет на изпълнение на решенията на ОбС Ловеч към 30 юни 2020 г. и решенията, останали за наблюдение през предходни отчетни периоди.

Ще бъдат включени и отпадналите точки от последната сесия – отчет на бюджета за 2019 г. и за шестмесечието на 2020 г., отчет на началник сектор „Пътна полиция“, както и желанието на Народно читалище „Зорница 2010-Нено Щрегарски” гр. Ловеч, да ползва пет дка общинска земеделска земя.

Председателският съвет е на 13 август 2020 г. на обяд,, материали се внасят до 13 август 2020 г. до обяд. Заседанията на постоянните комисии на 18 и 19 август 2020 г., но може и да са в един ден, каза председателят Петър Цолов.

Pin It on Pinterest