Трима нови служители в РСПБЗН в „Мини Марица-изток“ в навечерието на празника

Тази година  Районната служба по противопожарна безопасност и защита на населението /РСПБЗН/ в „Мини Марица-изток“ ЕАД отбелязва 68 год. от създаването си. Основните направления на дейността на службата са осъществяването на държавен противопожарен контрол в действащите и новостроящи се обекти и извършването на пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности. С контролната, превантивната и оперативната си дейност службата допринесе за намаляването на броя на пожарите, авариите и експлозиите и създаде по-добри условия за ефективна и безаварийна работа  на дружеството. 

За изминалия период  на 2020 г. са проконтролирани 158  дейности, издадени са 29 противопожарни разпореждания с 29 предписани мероприятия представляващи потенциалена опасност за възникване на пожари.  

Погасени са 31 пожара, от които 1 с минимални загуби и 30  без загуби (сухи треви и въглищен прах). При 52 дежурства са извършвани пожароопасни работи.

Пожарът с минимални загуби е възникнал на втори юли в рудник „Трояново 3“  на Трансформатор 6 KV до станция 3541 на РТНК 5 . 

Незаетият щат на РСПБЗН от осми септември е попълнен с трима служители – водачи на специален автомобил. 

С оперативно-техническата си дейност и навременната си и ефективна намеса при възникналите пожари, наводнения и аварии, службата предотврати усложняването на създалите се ситуации, разрастването на запалванията и по този начин не допусна нанасянето на големи щети в обекта. Това е резултат от съвместната професионална дейност на пожарникари и ръководния състав в „Мини Марица-изток“ ЕАД.  Взетите превантивни решения от дружеството за приоритетни инвестиции в пожарообезопасяването са управленски решения, които допринасят за минималните материални загуби от пожари и без човешки жертви.  Те мотивират служителите от РСПБЗН „Мини Марица изток” ЕАД, за постигнатите отлични резултати при подготовката и в доказването на висок професионализъм по обезопасяването на обекта.

Pin It on Pinterest