Региона

Тестват сиренната система в Смолян

На 1 април т.г. от 11:00 часа чрез задействане на акустични сигнали ще се проведе тестване на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и при въздушна опасност (НСО). Тестове на НСО се провеждат два пъти годишно – в първите работни дни на месеците април и октомври, като сигналът се задейства от 11:00 часа.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest