Телефони за услуги и сигнали на община Благоевград

Община Благоевград предприе засилена информационна кампания по централна градска част и кварталите.

Разпространените рекламни материали съдържат телефони за услуги и сигнали на ОПЕРАТИВЕН КРИЗИСЕН ЩАБ към община Благоевград, на Регионална здравна инспекция (РЗИ)  за спешни случаи във връзка с COVID-19, Първо районно управление на МВР, Второ районно управление на МВР и горещ телефон на община Благоевград за нарушения на епидемичните мерки.

Община Благоевград подсигурява предпазни маски за гражданите, които се раздават от екипите в Оперативен щаб, помещаващ се в сградата на общинската администрация /Информационен център при зала „22 септември“/. Също така от предходната седмица на всички жители, които влизат в сградата на община Благоевград,  медицинско лице още на входа  дава  предпазни ръкавици, маски и препарат за дезинфекция.

Pin It on Pinterest