Технологичен проект за превантивен ремонт на път III-5509 Свиленград – Маточина

Предприети са действия за изготвянето на технологичен проект за превантивен ремонт на път III-5509 Свиленград – Маточина.

ова докладва днес пред областния управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова директорът на Областно пътно управление – Хасково инж. Радостин Ламбрев. Той съобщи, че пътят е включен в ремонтната програма на АПИ за 2021 г. и вече е стартирала процедура по изготвяне на проекта, който ще бъде за превантивен ремонт на път III-5509 Свиленград – Райкова могила – Шит – Пашово – Сладун – Варник – Маточина от км 0+000 до км 36+840.

Pin It on Pinterest