Тържествена сесия на Общински съвет – Дряново

Уважаеми съграждани,
С Изх.№08 00-27/от 08.10.2020 година Ви каним на тържествената сесия по-случай традиционните есенни празници на град Дряново.


На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.54 и чл.55 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Дряново, свиквам Общински съвет – Дряново на тържествено заседание, което ще се проведе на 15.10.2020г /четвъртък/ от 17:00 часа, при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Връчване на Удостоверения за присъдено звание:
– ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Любомир Димитров;
– ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на инж. Никола Йорданов;
– ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Николай Колев;
– ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО – посмъртно на инж. Фильо Джагаров.
2. Връчване на ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ за принос в развитието на образованието.
Заседанието ще се проведе в Ритуалната зала на Община Дряново.
Заседанието ще се излъчва на живо по телевизия ЕВРОКОМ и ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19.


С уважение,
ТОДОР ГЕОРГИЕВ
Председател на Общински съвет – Дряново.

Pin It on Pinterest