Търговската гимназия в Свищов ще получи спортни съоръжения със средства от ЕС

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, е одобрена да получи два вида спортни съоръжения – за открита фитнес площадка и за физкултурен салон.

Оборудването ще се достави и монтира по проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).

Професионалните училища, които могат да бъдат финансирани по ОПРР, са определени още през 2015 г. по правилата на оперативната програма. На базата на заявката за потребност от спортно оборудване, подадена през 2020 година, училището е включено в проекта, одобрен от Управляващия орган на ОПРР.

Оборудването за откритата фитнес площадка включва троен комбиниран външен фитнес уред – висилка, разгъвачи за теглене, комбиниран уред 6 в 1 и ударопоглъщаща настилка. Спортното оборудване за физкултурния  салон ще се състои от комплект от спортни съоръжения – тренировъчна дървена стена, метален барабан в комплект с въже за дърпане, тренировъчни колани, дъски за коремни преси, топка с дръжка, тренировъчен комплект за високо интензивни тренировки и др. Това оборудване е препоръчано от Министерството на младежта и спорта и е свързано с изпълнение на тренировъчна програма.

Pin It on Pinterest