Региона

Търговците, разположени в увеселителния парк, трябва да спазват изискванията на Община Сливен

Собственик на един от атракционите до парк „Юнак“ е възстановил пейка, на която при маневра е нарушил целостта. Инцидентът е станал случайно, но собственикът е ремонтирал съоръжението изцяло за собствена сметка. 

Увеселителният парк отново е в Сливен до 28 април. Всички търговци, на които е разрешено да осъществяват дейност на открито за този период, са длъжни да спазват определените места, да платят определената в Наредбата на Общината такса, да спазват хигиена и да поддържат чистота около масите, караваните, автомобилите, атракционите и съоръженията. 

Забранява се поставянето на съоръжения след посочения период.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest