Региона

СЗДП УЧАСТВА В 28-ТО ИЗДАНИЕ НА  МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „ПРИРОДА, ЛОВ,РИБОЛОВ” 2024 Г. В ПЛОВДИВ

Директорът на Северозападно държавно предприятие, инж. Веселин Нинов, и
служители присъстват на 28-то издание на  Международното изложение
„Природа, лов, риболов” 2024 г. в Пловдив. Предприятието участва в
изложението с два щанда, представящо дейността на Държавно ловно
стопанство „Русалка“ – град Априлци и на Държавно ловно стопанство
„Витиня“. Щандът на ДЛС „Витиня“ ще предлага за посетителите до неделя
продукти от дивечово месо.

Международното изложение ще продължи 5 дни – от 3 до 7 април. То бе
открито от доц. д-р Иван Соколов –  Главен директор на Международен
панаир – Пловдив. На събитието присъстваха президентът на Република
България в периода 2002-2012 г. Георги Първанов, министърът на
земеделието и храните  Кирил Вътев, заместник-министрите на земеделието
и храните д-р инж. Мирослав Маринов и Георги Тошев, изпълнителният
директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев,
председателят на Съюза на ловците и риболовците инж. Васил Василев и др.

В своето приветствие към присъстващите министър Вътев подчерта, че
България остава лидер по отношение на трофейните качества на дивеча. Той
посочи, че българските и чуждестранни ловци, ловували по линия на
организирания ловен туризъм у нас през 2023 година, са се увеличили с
5%, а приходите за изминалата година възлизат на близо 8,5 млн. лева. 
„Анализът за 2023 г. показва, че във всички ловностопански райони са се
формирали стабилни дивечови популации“, каза още министър Вътев. Той
благодари на служителите в държавните горски и ловни стопанства и на
лесничеите, които се грижат за съхраняването на лидерските позиции на
страната за ловни трофеи.

Поздрави: Николина Цолова, специалист „Маркетинг и реклама“ – СЗДП ДП
Враца
Министър Вътев изтъкна, че именно това стимулира туризма и дава
отражение върху икономическия растеж на държавата. Той подчерта, че през
годините изложението се е утвърдило като важен и атрактивен форум.
Изложението дава възможност на специалистите в горското, ловното и
рибното стопанство от държавния, общинския и частния сектор да
дискутират важни теми и да споделят добри практики. На него се
демонстрират продукти и услуги за лов, риболов и туризъм, активни
спортове и природосъобразни занимания.

В изложението участват с щандове шестте Държавни горски предприятия.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest