Региона

СЗДП ДП-Враца придоби специализирана техника

Северозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Враца придоби
специализирана техника във връзка с изпълнение на дейностите по проект 
„Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в
Балкано – Карпатско – Динарски регион“ / „Towards a Climate-smart Forest
Connectivity for Large Carnivores in the Balkan-Carpathian – Dinaric“,
Project № DRP0200359, с акроним: ForestConnect  по програма Интеррег
Дунавски регион 2021-2027, ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027. Държавното
предприятие закупи 4 бр. моторни коси „Husqvarna“, 2 бр. моторни
храсторези „Husqvarna“, 4 бр. моторни триони „Husqvarna“, 1 бр.
акумулаторна ножица „Husqvarna“ и 1 бр. моторен свредел „Oleo-Mac“.
Закупената техника ще се използва в целевите територии на ТП ДГС
Берковица,  ТП ДГС Чипровци и ТП ДГС Белоградчик за изпълнение на
заложените дейности по проекта.
Ще бъдат закупени още термокамери, бинокли и др. уреди за наблюдение и
мониторинг на едрите хищници.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest