Свиква се Двадесет и осмото заседание на Общински съвет – Ловеч, на 14 септември

Свиква сеДвадесет и осмото заседание на Общински съвет-Ловеч, на 14 септември /вторник/ 2021 година от 17,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч

Това става ясно от поканата на Петър  Цолов, председател на Общински съвет. Заседанието е при следния проекто-дневен ред.

  1. Изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.), в паралелки на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Александрово, общ. Ловеч.
  2. Изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.), в паралелки на СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч.
  3. Изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.), в паралелки на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ловеч.

И по трите точки докладва Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч.

Двадесет и деветото заседание на Общински съвет – Ловеч, се свиква на 30 септември /четвъртък/ 2021 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Pin It on Pinterest