СУ „Христо Ясенов“ посрещна учениците си със значими придобивки

По Благотворителната програма „Българските добродетели“ Група ГЕОТЕХМИН направи ремонт на отоплителната система, физкултурния ремонт, басейна

СУ „Христо Ясенов“ посреща своите 730 възпитаници, завърнали се след дистанционното обучение, с отоплени коридори и по-топли и красиви класни стаи. В училището заработи ремонтирана парна инсталация с нови четири газови котела в парното отделение. Изградено е парно отопление и за общежитието, в което учат 47 възпитаници на Футболна академия „Христо Стоичков“. Направена е топлоизолация на корпуса на физкултурния салон и на басейна в училището, където са поставени и пароуловители, за да не се задържа влага. Всичко това, както и много други подобрения са реализирани с дарение по Благотворителна програма „Българските добродетели“ от дружествата Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД от Група ГЕОТЕХМИН – най-големият работодател в общината.

Ремонтът на СУ „Христо Ясенов“ е един от приоритетните проекти, които бяха договорени с подписването на рамковото споразумение между кмета г-н Димитър Димитров и изпълнителните директори на Геотехмин ООД – г-н Доминик Хамерс, и на Елаците-Мед АД – инж. Драгомир Драганов, през есента на 2020 г. На събитието по подписването от страна на общината присъстваха също председателят на ОбС – Етрополе г-н Марин Маринов, както и зам.-кметовете г-жа Росица Христова и г-жа Станка Димитрова. Благотворителна програма „Българските добродетели“ е създадена през 2018 г. от управителя на Геотехмин проф. дтн инж. Цоло Вутов, който през август м. г. предложи подкрепа на пет общини, сред които и община Етрополе, за реализиране на жизненоважни за местното население проекти във връзка с очакваните последствия от пандемията.

Създадено преди 76 години СУ „Христо Ясенов“ е знакова образователна институция с много постижения и награди. Със своите 730 възпитаници то е сред първите три училища по брой на ученици в Софийска област. Мащабът на училищната сграда няма еквивалент в областта, но извършваните през последните години ремонти не включваха подмяна на старата парна инсталация с нафтови котли и нейните свързващи елементи. Въпреки частичните ремонти на парокотелното и подмяна на част от чугунените радиатори с алуминиеви се наблюдаваха сериозни повреди, което налагаше допълване на отоплението в класните стаи с електрически печки. Поради невъзможност да се отоплява, преди 5 години басейнът на училището бе затворен. По тези причини проектът за ремонт на училището е определен като най-неотложен.

„Направеният ремонт обхваща подмяна на котлите в парното отделение с газови, ремонт на самото помещение, както и на цялата парна инсталация в сградата – подмяна на тръби и радиатори. Сменена е проектната идея – инсталацията е разделена на отделни кръгове, изградено е и изцяло ново парно отопление в сградата на общежитието“ – споделя г-жа Манчева. И допълва – „Направена е хидро- и топлоизолация на част от сградата, в която се помещават физкултурния салон и басейна. Подменена е подовата настилка във физкултурния салон и е решен най-големият проблем с влагата в помещението на басейна с инсталирани влагоуловители. „Надяваме се, че през настоящата година ще имаме възможност да го пуснем в експлоатация. Предстоят довършителни неща, които трябва да направим с наши средства“ – казва г-жа Манчева. Тя е изключително благодарна за социалната ангажираност на проф. дтн инж. Цоло Вутов и дарителите, качеството и бързината на изпълнение на ремонта и подкрепата от страна на общината.

Проектът е първият завършен от договорените за подкрепа по споразумението между общината и четирите дружества в рамките на Благотворителна програма „Българските добродетели“. По същата програма се прави ремонт и на покрива на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“.

Pin It on Pinterest