СУ „Димитър Благоев“ – Свищов предприе решителни действия за безупречна дезинфекция

СУ „Димитър Благоев“ – гр.Свищов предприе решителни действия за безупречна дезинфекция на сградата, осигурявайки сигурността и спокойствието на своите ученици и родители им.

„Мобилизираме всички средства, с които разполагаме, за да улесним и координираме процеса на обучение. Закупени са нови и модерни апарати за по-бърза, ефективна и надеждна дезинфекция.“, споделят от училището.

На входа на училището е поставен самостоятелен биометричен терминал за контрол на достъпа, чрез детекция за повишена телесна температура.

Традиционните подходи за дезинфекция вече не са достатъчно ефективни. Безжичният апарат i-cover, с който са се оборудвали е усъвършенстван генератор на студена мъгла, създаден да направи дезинфекцията на въздуха в стаите бърза, ефективна и задълбочена. Резервоарът е пълен с гама от екологични и безопасни дезинфектанти.

Семейството на i-mop почиства до 70% по-бързо от конвенционалното мокро почистване и до 30% по-бързо от конвенционалното автоматично почистване на подовите повърхности. Модулните аксесоари с цветно кодиране HACCP помагат да се предотврати кръстосано замърсяване в зоните за приготвяне на храна и критични за хигиената зони.

Автобусите са оборудвани с E-Spray – професионален пулверизатор, който използва принципа на електростатичната индукция за ефективно и равномерно разпределение на дезинфектантните разтвори по повърхностите.

Разтворът се разпръсква на много малки и леки капки, които достигат до всяка точка на зоната, която трябва да се третира и се утаяват ефективно. Чрез електростатичния заряд капките се привличат от целевата повърхност и докато лежат, те създават саниращо покритие.

Електростатично зареденият спрей може да достигне равномерно цялата целева зона, чак до най-скритите точки. Облакът от заредени частици напълно обгръща повърхността и дезинфекцира всяка част от нея. Пулверизаторът се използва както за дезинфекция на седалки и повърхности в автобусите след всеки курс, така и за трудно достъпни за почистване места в училище, като клавиатури, брави и т.н.

Електростатичната хигиенизация позволява да се покрие повърхността бързо и равномерно със саниращ разтвор. Заредените молекули се отблъскват, така че държат равномерно разстояние една от друга, но в същото време те са привлечени от повърхността, която трябва да бъде обработена. Силата на заредените частици е по-голяма от тази на гравитацията, така че те веднага се привличат от повърхността и не падат на земята.

Следователно привличането гарантира, че всички частици от разтвора се утаяват на повърхността, като по този начин създават 360-градусово покритие, без да остават никакви области.

Персоналът е обучен да работи с новите апарати и да извършва ежедневна и качествена дезинфекция на цялата сграда така, че учебният процес да протича сигурно и ефективно.

Pin It on Pinterest