Студенти от Силистра ще участват в проект на Русенския университет

На 25.11.2021 г. от 11:00 часа на понтона за акостиране на пасажерски кораби при хотел Дръстър в гр. Силистра се състоя представяне на изградения демонстрационен плавателен съд HydRUforce.

Иновативният плавателен съд, предназначен да се движи по Дунава, е първият в България, с хибридно задвижване на база слънчева енергия-батерия-водородна горивна клетка, което го характеризира като продукт с подчертано екологичен характер и го прави приносен към изследванията за използване на нисковъглеродната енергия във вътрешния воден транспорт на Европа.Плавателният съд е разработен по Компонент 2 на програмата Е плюс „Електрически превозни средства и водородна мобилност“.По проекта, с ръководител проф. д-р Велизара Пенчева, работят: Русенски университет „Ангел. Кънчев“ в партньорство с Община Силистра, БАН, Технически университет София и Община Русе. В екипа са включени и студенти. Двама от тях – Младен Николаев Кулев и Венцислав Пламенов Станев са четвъртокурсници от специалност „Автомобилно инженерство“, Филиал Силистра. Този факт илюстрира добрата традиция в Русенския университет да се дава възможност на студентите да работят с имените учени в своето професионално направление и да се включват в редица проекти с научен и приложен характер, за да развиват творческите си възможности и да създават професионални умения.

Pin It on Pinterest