Студенти от Община Видин, записани в първи курс във Филиала на Русенския университет, могат да кандидатстват за финансова помощ

За поредна година Общината ще подкрепи десет първокурсници за плащане на семестриалната такса за първия семестър на обучението им във Филиал Видин на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Желаещите да се възползват от помощта, трябва да попълнят заявление по образец. Заедно с другите необходими документи, то се подава лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване. Крайният срок е 17:00 ч. на 21.09.2021 г.

Подробна информация, както и образец на заявлението, са достъпни на сайта на Общината на следния линк: https://vidin.bg/wps/portal/vidin/administration/education/sport29. Документите могат да бъдат предоставени и на място, в Центъра за административно обслужване, гише „Общо деловодство“.

Заявления, получени след крайния срок, няма да се разглеждат.

За повече информация: тел.: 094/ 609 498.

Pin It on Pinterest