Региона

„Студент на годината” за 2023 г.

Награждаване на Красимира Георгиева Недкова – студентка, редовна форма на обучение, специалност „Педагогика на обучението по български език и английски език“ във Филиал Силистра към Русенски университет „Ангел Кънчев“ с награда „Студент на годината” за 2023 г.. /На основание Решение № 1057 на Общински съвет – Силистра./

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest