Строителните дейности на видинската Синагога се изпълняват в срок

На обекта се работи активно в съответствие с договора между Община Видин и фирмата изпълнител ДЗЗД „Паскен-2020“. Общината е извършила всичко необходимо във връзка с реализацията на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“. Проведена беше обществена поръчка за избор на изпълнител за инженеринг. На ДЗЗД „Паскен-2020“ е предоставена цялата налична информация, необходима за изработването на инвестиционния проект. Впоследствие през месец юни бе издаден Акт 2 за откриване на строителната площадка. Община Видин ще продължи да осигурява пълно съдействие на фирмата изпълнител, като в същото време ще бъде осъществяван и стриктен инвеститорски контрол.

Реставрацията на видинската Синагога, която е културен паметник от национално значение, беше очаквана дълго време от видинчани и затова е обясним големият обществен интерес към темата. Проектът е изключително сложен за изпълнение и най-важното е възстановяването на тази емблематична сграда и нейната адаптация в културен център да се извършват качествено и с внимание към детайлите. Такъв е и стремежът на фирмата изпълнител. 

Срокът, в който трябва да приключат строителните дейности, е 540 календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка, но не по-късно от 29.11.2022 година. 

Pin It on Pinterest