Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и CSD организираха дискусия за офшорната вятърна енергия

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Центърът за изследване на демокрацията (CSD) организираха онлайн експертна фокус-група на тема „Икономически възможности и предизвикателства пред развитието на офшорна вятърна енергия в българските териториални води на Черно море“ с представители на местното управление, пристанищна и морска администрация, еколози, юристи, бизнеса и академичната общност.

Събитието беше осъществено с подкрепата на климатична лаборатория PURPOSE. Резултатите от него ще бъдат използвани както за вътрешен изследователски проект на Факултета относно социалната приемливост на ВЕИ технологиите, така и ще допринесат за анализ на Центъра за изследване на демокрацията, който оценява техническия потенциал на офшорната вятърна енергия в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) на Черно море.

Ангажирана с организацията на фокус-групата и с двете изследвания е ас. Мария Трифонова от катедра „Икономика и управление по отрасли“, координатор на МП „Енергийни пазари и услуги“. Резултатите от двете проучвания се очаква да бъдат публикувани в края на март.

Pin It on Pinterest