Столична Община увеличава контрола на движението в рамките на обособените трасета и бус-ленти

Столична Община увеличава  контрола на движението в рамките на обособените трасета и бус-ленти за градския транспорт, чрез увеличаване на броя и локациите, контролирани чрез камери.


До момента са монтирани нови 38 броя камери  по бус-лентите, като по този начин заедно с наличните камери монтирани през последните две години, общи им брой достига 118 броя. По този начин се продължава политиката по въвеждане на все повече методи и мерки за приоритизиране на движението на превозните средства на градския транспорт. Само за 2020 година, изпратените до СДВР досиета и доказателствени материали за нарушители по бус-лентите в рамките на Столична Община са над 8 000. До края на месец август се предвижда монтажа на още 20  камери за следене за нарушителите по бус-лентите.

Завърши изграждането и на бус-лента по бул. “Климент Охридски“ в участъка от ул. “Трайко Станоев“ до бул.“Проф. Марко Семов“. Чрез бус-лентата ще се намали значително закъснението на автобусите преминаващи през кръстовищата на бул. “Климент Охридски“ с бул. “Проф. Марко Семов“ и бул. “Г. М. Димитров“, което преди обособяването и стигаше до 5 и 15 минути в зависимост от часовия диапазон от денонощието.

Pin It on Pinterest