Региона

Столична община обяви приема на първокласниците

Днес, 03.06.2024 г. се проведе първото класиране за прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година.

Общо 10 873 деца кандидатстваха за първи клас в 158 столични училища за 11 551 свободни места. През миналата учебна година за 11 631 места кандидатстваха 10 876 деца.
Класирани на първо класиране са 10 228 ученици. 9072 от тях са класирани по първо желание, останалите 1156 – по второ или по-ниско желание.
Оставащите свободни места са 1323, а некласираните деца са общо 645.
Най-много некласирани деца има в район “Витоша” – 164. В този брой влизат деца, които не се класират по първа, втора и трета група. Тази статистика е подобна на статистиката за недостиг на места в детските градини и ясли. Което пък ясно показва липсата на каквото и да е планиране в миналото.
Столична община продължава съвместната работа с районите и училищата, при които възникват казуси, за намиране на краткосрочни и дългосрочни решения на проблемите, включително строителство и разширяване на сградния фонд.
Родителите, чиито деца са приети, имат възможност да ги запишат от 04.06.2024 г. до 17:00 ч. на 13.06.2024 г.
Следващите класирания ще се проведат на 14 юни, 21 юни и 26 юни. Записването след тези класирания започва от деня след класирането по обявения график в системата. Изключение са дните, когато се провежда Национално външно оценяване за седми клас – 19 юни и 21 юни.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest