Ще поставят паметна плоча на къщата на Илия Еврев и арх. Петко Еврев в с. Изворче

Да се постави паметна плоча на къщата на д-р Илия Еврев и арх. Петко Еврев в с. Изворче – това решиха общинските съветници в Ловеч на заседание на 24 юни 2021 г. Решението е взето с 25 гласа „За“ и без гласове „Против“ или „Въздържал се“.. 

По-рано в Община Ловеч е постъпило заявление от Инициативен комитет с искане за поставяне на паметна плоча.  В него се сочи, че ,наред с лекарската си практика, д-р Илия Еврев е и активен общественик. Пише статии в местния печат, участва в дейността на литературния кръжок в града, занимава се усилено с краеведчески проучвания за ловешкия край. Неговият син Петко Еврев е архитект с богата архитектурна, градоустройствена и териториално-устройствена практическа, педагогическа и научна дейност. През май 2018 г. арх. Петко Еврев е удостоен със званието „Почетен гражданин на Ловеч“ за дейността му, свързана с утвърждаване престижа на града пред национални и международни институции.

Pin It on Pinterest