Ще бъде закупена нова техника за депото в Асеновград

Във финансирането ще участват и петте общини от сдружението.

Проведе се среща между кметовете от петте общини, участващи в сдружението за депото за твърди битови отпадъци (ДТБО). Домакин на дискусията бе градоначалникът на Асеновград доктор Христо Грудев. В срещата участваха кметове и представители на всички общини от сдружението – Куклен, Лъки, Първомай и Садово.

По време на заседанието се взе единодушно решение да бъдат закупени нови компактор и булдозер за нуждите на депото. Повод за това е, че старите машини вече са силно амортизирани. С новият булдозер ще бъдат пробутвани отпадъците, а ролята на компактора ще е да ги уплътнява. Целта е постигане на необходимата плътност, съгласно изискванията на комплексното разрешително на ДТБО. Новите машини ще са с много по-голям коефициент на производителност, което ще доведе до икономии при разходи, както за гориво, така и на човешки труд.

Предложението на администрацията за закупуване на оборудването бе одобрено от Общински съвет – Асеновград. За закупуването на новите машини ще бъде проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Сумата за 1 брой компактор, с тежест на машината – 32 тона, ще е в размер до 733 437 лева без ДДС. За 1 брой булдозер с тежест на машината до 23 тона пък ще бъдат отделени до 600 440 лева без ДДС. Така, общата сума, която ще бъде ползвана, е в размер на 1 333 877 лева. Парите са обезпечени от натрупаните средства от отчисленията, които всяка от петте общини внася за депониране на отпадъците си.

Pin It on Pinterest