Стартира водоснабдяването на с.Кьосево и с.Тополчане

Кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис направи първа копка на обект „Водоснабдяване на с.Кьосево , махала Ситово, махала Шосейна и с.Тополчане, община Кърджали“.
 Проектът е на стойност   1. 5 млн. лв.  Водоснабдяването в населените места ще приключи   до края на годината.
Проектът предвижда изграждане на изцяло нова вътрешна  водопроводна мрежа в  двете села и двете махали.  Ще бъде изграден и резервоар.
 В  Кьосево и Тополчане живеят  над 140 човека. В момента за вода за питейни нужди се използват собствени водоизточници – кладенци. Присъствалите на първата копка местни жители споделиха, че реализирането на обекта ще промени бита на хората, които очакват от години водоснабдяването на района.

Pin It on Pinterest