Региона

Стартира проект Euro-MED BAUHAUS за зелена трансформация на градове и региони

Община Бургас обявява началото на проекта „Euro-MED BAUHAUS“, финансиран по Програма „Евро-Средиземноморски басейн“ за периода 2021-2027.

Този проект има за цел да съчетае иновативни решения, устойчивост и гражданско участие за зелена трансформация на градовете и регионите в Евро-Средиземноморския регион.

Euro-MED BAUHAUS ще представи революционни подходи за подобряване на градската среда, фокусирайки се върху зелените пространства, устойчивостта и естетиката. Проектът се осъществява с участието на 10 партньора от Италия, Гърция, Хърватска, Белгия, Испания, Словения, Босна и Херцеговина и България – представители на местни власти, университети и компании, специализирани в градско планиране.

Сред ключовите дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта, са въвеждането на онлайн инструмент за гражданско участие, провеждането на състезание тип хакатон за зелени решения, пилотно прилагане на екологосъобразни решения в градска среда и създаването на жива лаборатория за зелена трансформация.

Очакваме проектът да допринесе за значително подобрение на качеството на градската среда и да насърчи иновациите в областта на устойчивото градоустройство. Целта е да се постигне положителен ефект в 5 територии от Евро-Средиземноморския регион, като същевременно се акцентира на участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

Проектът Euro-MED BAUHAUS не е само експеримент, а истинска възможност за промяна и напредък. Вярваме, че съвместните усилия и иновативните подходи ще допринесат за постигането на нашата обща цел – зелено и устойчиво бъдеще за всички.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest