Региона

Стартира проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“

На 08.02.2024 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 101 ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“.

Проектът „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“ се осъществява по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Общият бюджет възлиза на 1 508 142,46 лв., от които безвъзмездна финансова помощ са 1 249 550,00 лв. Собственото финансиране е 258 592,46, а 50 500,00 лв. са на Норск Енерджи – те получават средствата за дейности, които изпълняват като партньор по проекта.

Предвиденият период на изпълнение е до 29.04.2024 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest