Стартира петото издание на конкурса „АЗ РАСТА ПАТРИОТ“

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА „АЗ РАСТА ПАТРИОТ“

ФОТОКОНКУРС:

В конкурса могат да участват всички лица, които са пребивавали или пребивават на територията на Смолянска област, с изключение на служители на Областна администрация – Смолян, техни роднини и членове на техните семейства. 

Фотографии ще се приемат на имейл: governor@region-smolyan.org.

Стартът на конкурса е 17 септември 2020 г. 

Крайният срок за подаване на фотографиите е 00.00 часа на 25 октомври 2020 г. 

Фотосите ще бъдат класирани от компетентно жури. Денят, часът и мястото на награждаването ще бъдат обявени допълнително. 

В конкурса ще се класират фотографии с деца в народни носии от четири възрастови групи: 

  • от 1 до 4 години;
  • от 5 до 8 години;
  • от 9 до 15 години;
  • от 16 до 18 години.

В конкурса могат да участват както любители, така и професионални фотографи. Всеки може да участва с една фотография. Фотографиите трябва да бъдат с резолюция на изображението не по-ниска от 1000 х 800 пиксела. 

Задължително условие е да има съгласие от родител/настойник на сниманото дете, снимката да бъде публикувана на интернет сайта на Областна администрация – Смолян, както и да бъдe използванa в печатни материали, свързани с конкурса (декларация за съгласие може да изтеглите от тук). Декларацията може да бъде изпратена сканирана на имейл: governor@region-smolyan.org или по пощата на адрес: 4700, гр. Смолян, бул. „България“ № 14, за конкурса „Аз раста патриот“. Това условие не се отнася за категорията участници от 16 до 18 години.

Фотоконкурсът има за цел да фокусира изявата на децата и да ги насърчи, затова наградите ще бъдат за САМИТЕ ДЕЦА, които са на снимките, а НЕ за авторите на фотографиите. 

Фотографиите трябва да са придружени от попълнена форма за участие (формата за участие може да изтеглите от тук), която съдържа: име и фамилия на сниманото дете, неговата възраст, населеното място, в което детето живее, телефон и имейл за контакт, кратък отговор на въпросите: какво обича да прави и какъв/ва иска да стане като порасне, името и фамилията на автора на фотографията. 

КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „ВИДЯХ ДОБРОТО“ 

В него могат да участват ученици от Смолянска област в две възрастови групи: 

– от 5 до 8 клас; 

– от 9 до 12 клас. 

Ще се приемат авторски разкази за истински случки, на които подрастващите са станали свидетели или са участвали в добри дела – прояви на сърдечност, хуманност, съпричастност и състрадателност към хора, животни, към природата и обществото като цяло. Разказите не трябва да са по-дълги от две машинописни страници и да са написани на български език.

Разказите се изпращат в периода от 17 септември 2020 г. до 00.00 часа на 25 октомври 2020 г. на имейл: governor@region-smolyan.org или по пощата на адрес: 4700, гр. Смолян, бул. „България“ № 14, за конкурса „Аз раста патриот“.

Компетентно жури ще оцени творбите. Денят, часът и мястото на награждаването ще бъдат обявени допълнително.

Скъпи деца и родители, очакваме вашите снимки и творби за конкурса „Аз раста патриот“! 

Pin It on Pinterest