Стартира кампания „Реализирай мечта, остави следа!“

Кампанията е идеална възможност за младите хора, които искат да реализират идеите си и да допринесат за развитието на местната общност.

Младежите могат да участват със свой собствен проект в кампанията на Община град Добрич, Младежки център – Добрич „РЕАЛИЗИРАЙ МЕЧТА, ОСТАВИ СЛЕДА“.

Проектите, общо 20 от които ще бъдат финансирани, трябва да бъдат с участие на младите хора и с ясно измерим резултат. В кампанията могат да вземат участие младежи от 15 до 29 години. Не е позволено участието на НПО, общински и образователни институции. Желаещите да кандидатстват трябва да попълнят формуляр и да го изпратят на info@ycd.bg в срок до 31 януари 2021 г. Реализацията на проектите трябва да се осъществява на територията на Област Добрич.

Кампанията ще се финансира по проект BGLD 1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, бенефициент Община град Добрич.

Средствата, необходими за обезпечаване на проектите, могат да бъдат в размер до 2000 лв. и ще се реализират в следните направления:

– изкуство;

– култура;

– наука и образование;

– спорт;

– екология;

– здравословен начин на живот;

– социални каузи;

– свободно време;

– гражданска активност;

– човешки права.

ФОРМУЛЯР и НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ могат да бъдат изтеглени от тук:

http://ycd.bg/bg/news/details/mladejki_iniciativi

За повече информация пишете на фейсбук страницата на Младежки център – Добрич или на имейл адрес info@ycd.bg. 

Pin It on Pinterest