Стартира допитването за развитието на туризма в Община Пловдив

Анкетата е част от Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Община Пловдив продължава активно да провежда проучване на нагласите и очакванията на заинтересованите страни и гражданите във връзка с изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години – ПИРО.

Започна допитването и по отношение на развитието на туризма на територията на общината. Анкетата е насочена към представителите на местния бизнес, образователните институции, НПО и др. заинтересовани страни, граждани и гости на гр. Пловдив. Целта е  да бъде чуто общественото мнение и на база него да бъде формирана обективна оценка при изготвянето на „Анализ на развитието на туризма, перспективи за развитие“.

Анкетата можете да намерите тук: https://survey.alchemer.eu/s3/90355667/ Нейното попълване ще ви отнеме не повече от 8 мин.

Припомняме ви, че Община Пловдив продължава да събира мнения на граждани и заинтересовани страни до края на месец юни чрез серия от анкети. Всички анкети можете да видите тук: https://www.plovdiv.bg/piro/anketi/ като те ще бъдат активни до 15.06.2021 г. (вторник) включително.

Процесът по събиране на идеи продължава до края на юли 2021 г. и може да изпращате своите предложения на следния имейл: piroplovdiv@plovdiv.bg.

Участието на гражданите в процеса по разработване на ПИРО-Пловдив е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. ПИРО ще замени досегашния Общински план за развитие и Интегриран план за градско възстановяване и развитие.

Pin It on Pinterest