Стартира данъчната кампания в Община Видин

Данъците върху превозните средства, недвижимите имоти, както и такса битови отпадъци за 2021 г.вече могат да се заплащат, като размерите им остават непроменени.

Лицата, внесли цялата дължима сума до 30 април, ползват 5% отстъпка. Данъкът може да се заплати и на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври, а патентният данък – на четири равни вноски:

– Първо тримесечие – до 31.01.2021 г.;

– Второ тримесечие – до 30.04.2021 г.;

– Трето тримесечие – до 31.07.2021 г.;

– Четвърто тримесечие – до 31.10.2021 г.

С цел улеснение и по-добро обслужване Община Видин предоставя възможност на данъчно задължените лица да заплащат задълженията си по удобен за тях начин и време, включително с предоставената от Закона за местните данъци и такси отстъпка, като изберат един от следните варианти:

  • На касата в отдел „Местни данъци и такси“ в брой и чрез ПОС терминални устройства всеки работен ден, от 8.30 ч. до 17.00 ч.;
  • По банков път по съответния код за вид плащане (сметките и кодовете са на официалния сайт на Община Видин www.vidin.bg);
  • Чрез виртуален ПОС терминал през сайта на Общината;
  • На всяка една от касите на Изипей (EasyPay);
  • В online офисите на „Български пощи“ ЕАД;
  • В кметствата на населените места от общината за съответното населено място.

Проверка на задълженията за местни данъци и такси може да се направи с ПИН, издаден от сектор „Местни данъци и такси“, в официалния сайт на Община Видин или с ПИК, издаден от НАП.

Pin It on Pinterest