Старото сметище на Велико Търново вече е в историята

Старото депо за битови отпадъци край великотърновското село Шереметя, на което десетилетия наред – от 1972 година до заработването на новата регионална система, бе трупана сметта от града и общината, вече е в историята.

Десетки декари земя са облагородени чрез проекта за рекултивация, чието изпълнение приключи.

С инвестицията Община Велико Търново слага край на дългогодишни проблеми и прави поредна важна стъпка в опазването на околната среда.

С рекултивацията на терена са изградени системи за отвеждане на атмосферните води, както и за улавяне на газове.

Теренът е затрупан със земна маса с дебелина 1 метър и ще бъде затревен.

Инвестицията е в размер на 2,5 млн. лева, които са осигурени от ПУДООС и от общинския бюджет.

Pin It on Pinterest