Стара градска баня „Дели Хамам“ в Ловеч ще почива в понеделник и вторник

Туристическият обект Стара градска баня „Дели Хамам“ в Ловеч ще работи с променен график от днес, 13 яннуари, до 31 март 2020 г. Почивни дни ще бъдат понеделник и вторник.

През дните сряда и четвъртък работното време е от 08.00 ч до 17.00 ч с почивка от 12.00 до 13 ч. А през дните от петък до неделя работното време е от 09.00 ч. до 18.00 ч с почивка от 13.00 ч. до 14.00 ч.

Градската баня, строена през XVI-XVII век, е архитектурно-строителен паметник с национално значение. Смята се, че това е последният турски хамам, използван като хигиенна баня в страната. Характерната архитектура се вписва в цялостния облик на квартал „Вароша“, а куполът последователно преминава през три барабана – осмоъгълен, 16-ъгълен и кръгъл, всеки със собствен покрив и корниз. Банята е с уникална система за затопляне на водата /хипокауст/, позната и прилагана при изграждане на подобни съоръжения още в античността. Сградата е изцяло с каменна зидария, с дебелина на външните зидове 100-120 см. и вътрешни с дебелина 80-90 см. В помещението е имало шадраван.През 2014 г.

Банята беше изцяло реставрирана по проект, финансиран от ОПРР.

Pin It on Pinterest