Стационарни станции ще следят за качеството на въздуха в Русе

Започва монтажът на две стационарни станции за контрол на качеството на атмосферния въздух. 

Съоръженията са закупени  в изпълнение на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE.  

Мониторинговите станции са поставени в дворовете на ОУ „Олимпи Панов“ и ОУ „Алеко Константинов“. Това са районите, в които предстои да бъдат подменени отоплителните уреди в домакинствата и  ще следят за наличие на финни прахови частици.

Местоположение на станциите е определено от комисия, съставена от специалисти  от Община Русе, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе.

Съоръженията ще бъдат пуснати в експлоатация след като бъдат тествани. 

Pin It on Pinterest