Среща разговор с проф. Боряна Христова на тема „Програмата „Паметта на света“ и националните политики“ ще се проведе в Благоевград

Проф. Боряна Христова ще изнесе лекция на тема „Програмата „Паметта на света“ и националните културни политики“ в Благоевград.

Срещата разговор ще се проведе на 12 май /четвъртък/ от 13.00 часа в зала „22 септември“.

Събитието е по повод 30 години от създаването на програмата „Паметта на света“ към ЮНЕСКО и по време на срещата ще се дискутира българското документално наследство, вписано в регистъра на Програмата. Ще бъдат показани нетрадиционни книжни носители, които са притежание на проф. Христова.

Проф. Д.ф.н. Боряна Христова е един от най-изтъкнатите български учени в областта на филологическата медиевистика, палеографията, архивознанието и библиотекознанието. Нейните научни приноси в изследването на ръкописното наследство на средновековна България и на българската възрожденска книжовност имат фундаментален характер.

Среща разговорът се организира от Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград.

Pin It on Pinterest