Региона

Среща по проблемите с водоснабдяването в региона

Община Шумен бе домакин на работна среща по повод алтернативното водоснабдяване на град Шумен.

На срещата присъстваха представители на общинската администрация и представители на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“  ООД. Кметът проф. Христо Христов запозна с актуална информация новите зам.-кметове Даниела Русева и  инж. Лиляна Гайдаржиева. Срещата се проведе предвид засилващата се тенденция към намаляване на водните запаси и засушаване в региона, както и проблемите с водоснабдяването на част от населените места на територията на община Шумен. Планира се да се извърши пробно водочерпене от  сондажи от Система „Мътница“, които не са в експлоатация, с цел установяване на дебита и нивото на водата. След анализ на състоянието на водоемите, тръбопроводите и помпените станции, ще се търси финансиране за проектиране и техния ремонт.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest