Среща на българските градове, участващи в проекта на ЕК „Предизвикателството Интелигентни градове“

На 16.05 2022 година ще се проведе среща на българските градове, участващи в проекта на Европейската комисия „Предизвикателството Интелигентни градове“.

Предизвикателството Intelligent Cities Challenge (ICC) е инициатива на Европейската комисия, обединяваща 130 града, в т.ч. българските градове Хасково, София и Враца, за постигане на интелигентен, социално отговорен и устойчив растеж чрез съвременни технологии. Основна цел на проекта е да вдъхновява и подкрепя ученето и обмена на добри практики и решения в градове със силни амбиции за растеж чрез използването на цифрови технологии. Чрез тези технологии европейските градовете имат възможност да се трансформират, да осигурят по-добро качество на живот на своите граждани и да подобряват качеството на бизнес средата.

На 16 май 2022 година, от 10:15 до 13:15 ч. ще се проведе среща на българските градове, участващи в проекта.

Целта на срещата ще бъде да се обединят трите български града, участващи в инициативата с цел обмяна на опит, споделяне на положителни практики и предизвикателства. Представителите на Европейския съюз ще поставят ICC в по-широк контекст и ще очертаят различни възможности за градовете.

Pin It on Pinterest