Спортно училище „Дръстър“ е иновативно от 2019 г.

Спортно училище „Дръстър“ е иновативно от 2019 г.. и като такова за втора поредна година кандидатства по Националната програма „Иновации в действие“, МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“.В периода 31.05.2021 г. – 03.06.2021 г. се осъществи първата мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата. Спортно училище „Дръстър“ посрещна своите партньори:1. Иновативното средно училище „Любен Каравелов“, гр. Добрич2. Спортно училище „Никола Симов“, гр. ТърговищеСрещата започна с поздрав от доктор Найденов, кмет на Община Силистра Той поздрави участниците и заяви подкрепата си към спорта в общината. Директорът на спортното училище г-н Веселин Суров разказа на гостите за добрата съвместна работа с общинска администрация, както и за промените в материалната база, благодарение на които се е увеличила ангажираността на учениците. Директорите на СУ „Любен Каравелов“, град Добрич – госпожа Светла Иванова, Спортно училище “ Никола Симов“, гр. Търговище – госпожа Надежда Коева и Анета Атанасова, ЗДУД при Спортно училище „Дръстър“ изразиха своята увереност за ползотворно сътрудничество и предоставена възможност за откриване на допирни точки, споделяне на практически опит, за осъществяване целите, а именно изграждане у учениците на умения, които ще са им необходими за живота, както и надеждата за поставяне началото на много бъдещи проекти, които заедно ще доведат до успешен край. Музикален поздрав бе поднесен от Стелиян Попов, ученик от 6 клас на Спортно училище „Дръстър“.В програмата бяха включени следните дейности:1. Обмяна на добра практика: YOU HAVE POWER OVER YOUR BRAIN, която завърши с практическа задача за преодоляване на стреса чрез арт терапия. 34 -ма ученици рисуваха залеза над р. Дунав под ръководството на Елена Маркарян. Участници и наблюдатели бяха много въодушевени от резултата.2. Открит урок “ GREEN DETECTIVES“ , който бе предвиден да се проведе в Дунавския парк, но поради лошото метеорологично време се проведе в класната стая. В тази дейност бяха включени изработените като практическа задача табели на растения и поставени в Дунавския парк.3. Кръгла маса: Среща-разговор с родителите, чийто деца участват в иновативния проект „Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD и приложение на дигиталните технологии образователния процес и тренировъчната дейност – „Стъпка напред“.4. Мини спартакиада “ Намери нов приятел“ – емоционално опознаване на учениците от трите училища.5. Кръгла маса: Коментари и даване на обратна връзка – как го правим ние/споделяне на опит – трудности, предизвикателства, решения/, която започна с опознавателна игра, която показа, че и възрастните обичат да играят, премина се към съществената част, в която партньорите представиха иновативните си практики, споделиха опит и изработиха постери, разисквайки върху конфликтни ситуации.6. Програмата включваше посещения на крепостта „Меджиди Табия“, археологическия музей и природонаучния музей -резерват „Сребърна“, където на учениците бяха предложени иновативни дейности като ангажиране на вниманието им чрез попълване на работни листи.С много емоции, добри чувства и благодарности завърши тази мобилност. Учениците и техните преподаватели с нетърпение очакват следващата среща в периода 07.06.2021 г. – 09.06.2021 г.

Pin It on Pinterest