Споразумение на кметовете за повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници

Община Габрово бе домакин на двудневен форум „Дни на климата и енергията“, на който бяха обсъдени: Национални стратегически документи и местни планове; Споразумение на кметовете и Европейска енергийна награда; Енергиен мениджмънт и сертификационни системи; Инвестиционни концепции и начини за финансиране; Програми за обновяване на сгради; Енергийно неутрални градски райони и индустриални паркове и др.

В конференцията взеха участие представители на Европейската комисия, Европейския парламент, Комитет на регионите, представители на правителството, НСОРБ, НПО, енергийни агенции, мрежи на местните власти, енергийни консултанти, финансиращи институции и чуждестранни лектори на експертно равнище. Община Силистра бе представена от кмета на общината д-р Юлиян Найденов и зам.-кметът инж Тихомир Борачев- „Устройство на територията“. Подчертано беше, че страната ни има историческия шанс към нея да бъде насочен огромен ресурс за политики, дейности и мерки за градско развитите. Според кметът на Габрово: „Всички в Европа, можем да споделим и да се вдъхновим от общата визия за по-зелено бъдеще. От мащаба на нашите амбиции, от скоростта на нашите действия и качеството на нашите решения зависи доколко ще успеем да подобрим условията на живот в и извън нашите домове, както и какви градове и населени места ще завещаем на нашите деца“

Pin It on Pinterest