Споделете своите практики в областта на енергетиката и свързаните с климата действия

Европейският съюз си е поставил за цел да стане неутрален към въглерода до 2050 г., цел, която председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определя като „най-голямото предизвикателство и възможност на нашето време“.

Европейският комитет на регионите се ангажира да играе пълна роля в постигането на тази цел и да гарантира, че местните и регионалните перспективи винаги се отразяват в европейския Зелен договор, пътната карта на ЕС за въглероден неутралитет. Зеленият договор определя цели, принципи и инструменти в области на политиката, вариращи от намаляване на емисиите и индустриална политика до земеделие и биологично разнообразие.

Картата #EUGreenDeal е нововъзникващо и развиващо се усилие на Европейския комитет на регионите, целящ да покаже стъпките, предприети в ЕС от региони и градове за декарбонизиране на европейската икономика. Той показва как отделните общности трансформират начина си на живот и работа, да произвеждат и консумират и как се опитват да постигнат екологично устойчив и социално и икономически справедлив растеж.

Ако искате да споделите най-добрите си практики за местната Зелена сделка изпратете най-добрите си практики в Отворената покана или изпратете имейл на enve@cor.europa.eu.

Pin It on Pinterest