Спират движение още няколко линии между Плевен и София

Във връзка с Решения от 13.03.2020 г. (публ. ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.) и 07.04.2020 г. (публ. ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г.) на Народното събрание на Република България за удължаване на извънредно положение на територията на цялата страна и с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и намаляването на вредните икономически ефекти от кризата, Община Плевен съвместно с Областния управител на област Плевен извърши оптимизация на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема.

С превозвачите са сключени допълнителни споразумения за спиране изпълнението на автобусна линия София- Плевен за времето до изричната отмяна на обявеното извънредно положение със следните часове на тръгване:

– от Плевен – 05:45 ч.; 07:00 ч.; 09:30 ч.; 11:00 ч.; 13:00 ч.

– от София – 11:45 ч.; 12:30 ч.; 15:30 ч.; 17:00 ч.; 18:00 ч.

Pin It on Pinterest