СОС реши преговорен екип да настоява пред държавата за компенсации за „Топлофикация – София“

На днешното си заседание Столичният общински съвет (СОС) прие да възложи на УС на „Топлофикация София“ да предприеме всички необходими фактически и правни действия за компенсиране на увеличените разходи на дружеството заради значителния ръст в цената на природния газ и въглеродните емисии.

СОС също възлага на дружеството да предяви искания за включването на „Топлофикация“ в компенсаторни механизми за намаляване на загубите, провеждане на преговори с Фонд „Сигурност на Електроенергийната система“, както и проучване на всяка друга възможност за финансиране от държавния бюджет. Всички общински съветници подкрепиха доклада на вносителите с изключение на Борис Бонев, който гласува против.

СОС взе решение също да излъчи и  преговорен екип със задача да проведе преговори с държавните органи за постигане на справедливо обезщетение за „Топлофикация“ в състав: членове на Председателския съвет на СОС, членове на УС на „Топлофикация“, зам.-кметът по финанси на Столичната община. В текста на решението се посочва, че СОС „избира преговорен екип със задача да проведе преговори с компетентните държавни органи във връзка с постигането на справедливо обезщетение за „Топлофикация София“ с цел намаляване на загубите на дружество, както и осигуряването на енергийни помощи за всички енергийно бедни домакинства на територията на Столичната община“.

Pin It on Pinterest