Собствениците на домашни любимци в Русе са задължени да ги регистрират

Стопаните на кучета са задължени да ги регистрират в Община Русе.

Всеки собственик трябва да подаде декларация за притежание на куче към Отдел „Екология“ в Община Русе или в кметствата на малките населени места.

Освен декларацията, необходимо е да се представи копие от ветеринарно-медицинския паспорт на животното, заверен ловен билет, ако кучето е ловно, или друг документ, удостоверяващ причината за притежанието му.

Таксата за притежание е 25 лева и е регламентирана в Закона за местни данъци и такси, определен в Наредба №16 на Общински съвет Русе.

Освободени от такса, но не и от регистрация, са следните групи:

• кучета на лица с увреждания;

• служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

• кучета, използвани за опитни цели;

• кучета, използвани от Българския червен кръст;

• кастрирани кучета;

• кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

• ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

На собственика на домашното куче се издава Удостоверение за административна регистрация и платена такса за притежаване на куче с валидност до 31 март на следващата календарна година.

Pin It on Pinterest