Региона

Служители от ДГС Мездра с урок за гората пред ученици от еко клуб

Служители на Държавно горско стопанство-Мездра проведоха занимания по
Горска педагогика с ученици от 5, 6 и 7 клас на ОУ“Христо Ботев“. Децата
от екоклуба бяха запознати с професията на лесовъда и  какви грижи
полага той за гората. Нагледно това бе представено със занимателната
игра „Лесовъд“, в която учениците научиха, как под влияние на
естествените процеси дъжд и вятър се осъществява естественото
възобновяване на гората. Подрастващите разбраха защо се провеждат
отгледни и санитарни сечи, за да може да расте здрава и устойчива гора.
Зам. директорът, инж. Веселин Йотов, демонстрира измерване на дървета с
висотомер и клупа, като даде възможност на учениците сами да се докоснат
до тази дейност. Освен това те разбраха как се определят годините на
едно дърво по броя на пръстените в стеблото. Заниманията продължиха с
лекция от инж. Христина Методиева за приликите и разликите на
иглолистните дървесни видове смърч, ела и черен бор, с играта „Тайни
торбички“ за вредните и естествени предмети в природата и с играта „Имам
раница, пълна с…“, в която децата си припомниха какво е необходимо да
вземат със ебе си, когато отиват на излет в гората. Инж. Йотов обърна
внимание на момента, когато някой може да се изгуби и какви действия
трябва да предприеме, за да бъде открит от своите близки. Урокът завърши
с подаръци – сред нещата учениците получиха по една книга „Горска
екология“, която да има бъде полезна в часовете на еко клуба.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest