Региона

След изпълнен проект: 6 села в община Дупница с модерни системи за външно осветление

В Община Дупница се проведе заключителна пресконференция по проект “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление в 6 /шест/ населени места в Община Дупница“, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”

В пресконференцията участваха кметът на Община Дупница Първан Дангов, управителят на фирма „Грийнзоун“ АС от Норвегия Франк де Вит – партньор по програмата , зам.-кметовете Дафинка Георгиева, Валентина Караганова, Бойко Христов, кметове на малките населени места и граждани от община Дупница.

Основната цел на проекта бе да бъде повишена енергийна ефективност и подобрено качеството на живот в община Дупница, чрез направена рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в 6 населени места.

Стойността на проекта е 1 494 107.15 лв. с ДДС, от които собствено финансиране в размер на 108 480.00 лв.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest